Předchozí Následující Nahoru Bez černý
Baza čierna, Sambucus Nigra

Je známý keř nebo stromek dorůstající výšky i několik metrů, kvetoucí v květnu a červnu bílými až žlutými květy. Používají se i plody, které mají vynikající krvetvorné působení.

Fyzické působení:

Vynikající čistící a odhleňovací schopnosti, krvetvorba.

Duševní znaky:

Klíčový stav: sebepodceňování

Stav, který je pro život velice nepříjemný. Osoba, jíž se to týká, je ve stavu stálé pochybnosti, i když k ní nemá důvod. Podceňuje sebe jak v práci tak odpočinku. Tím se dostává mnohdy do stavu sociální fobie.

Účinky:

Dává sílu duchu k jeho uvědomění a naplnění jeho vlastní cesty jakož i vědomí sebe sama ve smyslu jedinečnosti.