NahoruPopis

Moravské květy jsou typem pomocného prostředku pro třetí tisíciletí. Jsou vyrobeny z květů rostlin vyskytujících se na území Moravy a Slovenska. Záření Moravských květů je tedy nejvhodnější pro lidi žijící v oblasti střední Evropy. Vznikly ve spolupráci se silami přírody a byly vybrány takové, které obsahují celé energetické spektrum. Moravské květy jsou prostředkem pro získání opětovné duševní rovnováhy. Jak je známo, jakékoli duševní rozrušení dokáže vyvolat fyzické příznaky nemoci. Moravské květy dokáží tento nerovnovážný stav eliminovat a poskytnout člověku čas k vlastnímu pochopení důvodu, proč takový stav nastal. Každá bylina působí na určitý duševní stav a proto vhodnou kombinací jednotlivých květů lze dosáhnout obsažení duševního stavu člověka.

Způsob našeho života nám přináší mnoho situací, které po nás vyžadují reakci. Nejsme-li schopni reagovat tak, jak nám přikazuje naše svědomí, tedy naše vyšší já, pak se dostáváme do konfliktu, buď se sebou samými nebo s okolím. To vyvolá stav, jež lze nazvat duševním otřesem. Některé duševní stavy lze při jistém tlaku nazvat šokovými. Právě na takové stavy jsou tady Moravské květy. Každá bylina v nich obsažená je na jeden z duševních stavů, které jsou nám lidem vlastní.

Seznam bylin, z nichž se Moravské květy skládají, a jejich klíčových znaků

Doporučená pravidla užívání

Konzervace Moravských květů

Technologický postup výroby Moravských květů

Schválení o zdravotní nezávadnosti


Doporučená pravidla užívání

Moravské květy se dávkují:

Používáme bralenky 50ml, do kterých po namíchání Moravských květů přidáme buď vodu z léčivého pramene nebo alespoň upravenou Dobrou vodu nebo Bonaqu. Do této vody na závěr přidáme po šesti kapkách Starorežné Prostějov. Musí to být pouze tato jediná konzervace.

Užívací kapky první pomoci se dávají do bralenek 25ml a to takto: 7 kapek z matečné tinktury do pramenité energeticky upravené vody, opět konzervovat Starorežnou Prostějov 6-ti kapkami.

Konzervace Moravských květů Starorežnou Prostějov (40%)

Číslo

Název
Poměr v %
1
Měsíček lékařský
12
2
Čekanka obecná
16
3
Meduňka lékařská
11
4
Šalvěj lékařská
19
5
Lomikámen zrnatý
16
6
Rozmarýna lékařská
11
7
Přeslička rolní
11
8
Mateřídouška úzkolistá
9
9
Řepík lékařský
11
10
Třezalka tečkovaná
16
11
Jmelí bílé
10
12
Řebříček obecný
16
13
Vrbovka malokvětá
16
14
Prvosenka jarní
11
15
Svízel syřišťový
15
16
Truskavec ptačí
12
17
Pelyněk pravý
16
18
Sléz přehlížený
10
19
Bez černý
9
20
Rybíz černý
10
21
Sedmikráska obecná
9
22
Pomněnka bahenní
10
23
Světlík lékařský
9
24
Růže šípková
13
25
Kokoška pastuší tobolka
15
26
Puškvorec lékařský
19
27
Jírovec maďal (Kaštan)
15
28
Rozrazil lékařský
12
29
Jedle bělokorá
15
30
Smetanka lékařská (Pampeliška)
11
31
Srdečník obecný
16
32
Jalovec obecný
14
33
Prha chlumní (Arnika)
12
34
Lnice obecná (květel)
11
35
Lichořeřišnice větší
12
36
Vřes obecný
12
37
První pomoc
15

Technologický postup výroby Moravských květů

Moravské květy jsou vyráběny zcela přirozeným způsobem. Ve svém souhrnu jde o to, že čerstvé květy jednotlivých rostlin jsou okamžitě po utržení vloženy do pramenité vody a ponechány na slunci po dobu, jež je rozdílná podle druhu byliny. Je samozřejmostí, že byliny jsou trhány při nejsilnějším obsahu všech látek, tedy v době květu. Rovněž jsou dávány do vody v době jejich největší vitality. Pro následnou konzervaci je potom použita Starorežná Prostějov a to proto, že patří mezi nejkvalitněji vyrobené alkoholické nápoje. Jednotlivá procenta alkoholových roztoků jsou opět rozdílná a to podle toho, pro kterou bylinu jsou určeny. Jejich rozdílnost je stanovena schopností byliny udržet svou energii bez ovlivnění alkoholem, ale přitom natolik dostatečnou, aby nedocházelo k rozkladným procesům. Přitom se předpokládá jejich doba použitelnosti jen po dobu jednoho roku. Jak z uvedeného vyplývá, jde o léčivo, které je na homeopatické bázi. Vzhledem ke každoročně se měnícím podmínkám, co se energetiky přírody týče, je nezbytná každoroční obměna za nové. Jsou tedy zachovány všechny předpoklady, aby v daný rok pacient dostal energeticky přesné květy. Každým rokem se zastoupení elementárních bytostí mění a tím i samotná energie jednotlivých květů.

 

Schválení o zdravotní nezávadnosti

Ing. Jiří Pavelka, CSc. - ECOCENTRUM

Zkušební laboratoř č.1162 akreditovaná ČIA

Ostrava Martinov

Protokol o zkoušce č.P.6991-7027 ze dne 6.1.2003